SİZİN ÖĞRENME BİÇİMİNİZ HANGİSİ?

Roz Townsend, okuma kanallarını şöyle sınıflandırıyor:

Biz,
• % 1 tad alarak,
• % 1.5 dokunarak,
• % 3.5 koklayarak
• % 11 işiterek,
• % 83 görerek, öğreniriz.

Yine biz,

• Okuduklarımızın %10’unu,
• İşittiklerimizin % 20’sini,
• Gördüklerimizin, %30’unu
• Hem görüp hem işittiklerimizin % 50’sini,
• Söylediklerimizin % 80’ini,
• Davranışlarımızla beraber söylediklerimizin % 90’ını hatırlarız.

Yukarıdaki istatistiklerde bir şeye dikkat ettiniz mi? Görmekten,işitmekten, tad almaktan, koklamaktan, yapmaktan bahsetmektedir. Yani biz genel olarak dokunsal, işitsel ve görsel olarak öğrenmekteyiz. Eğer sizler öğrenme biçiminizi tanır ve buna uygun bir şekilde çalışma stratejinizi belirlerseniz başarılı olma ihtimaliniz daha yüksek olacaktır.

Hiç dikkat ettiniz mi ? Televizyon, radyodan daha fazla insanı karşısına çekebilmekte. Bunun nedeni her insanın farklı bir temsil siteminin olmasıdır. Yani her insan da baskın olan bir temsil sistemi vardır. Bu temsil sistemi görsel, işitsel ve dokunsal olarak genelde üç bölüme ayrılır. Televizyon hem görsel hem işitsel hem de dokunsal kişilere hitap ettiği için sadece işitsel ve zaman zaman da dokunsal kişilere hitap eden radyodan daha fazla kişiyi kendine bağlayabilmekte.

Her insanın temsil sistemi farklı olduğu gibi her insanın öğrenme biçimi de farklıdır.

İnsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinirler.

  • GÖRSEL: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.
  • İŞİTSEL: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.
  • DOKUNSAL: Bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler; tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kinestetik gezme, pandomim, vs.yi kapsar.

Öğrenme stilleri ile zekâ arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir. Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez, ikisini hatta üçünü de taşıyabiliriz.

Sizin öğrenme biçiminiz hangisi ? Bunun tespiti için aşağıdaki testi kullanabilirsiniz.

Voyage Hotels & Maxx Royal Resorts