İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.

Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.

İnsana yatırım yapan ve değer veren bir grup olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.

Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek.

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Burada birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır, cinsiyet, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan bir bütün olduğumuzu biliriz.
Tüm çalışanlarımıza cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, maluliyet durumlarına bakılmaksızın adil davranmak başlıca sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede hep birlikte öğrenir, güçlenir, ekonomik-kişisel-profesyonel olarak gelişme imkanı buluruz. Aidiyet duygumuz içerisinde yer aldığımız takım ve işimize olan bağlılığımızın bir yansımasıdır.

Bunun için;

• Açık, eşit, şeffaf, adil, çalışanların da dahil olduğu bir ortak yönetim anlayışını benimseriz,

• Eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkanı sunarız,

• Problemlerin dinlenmesi ve çözümüne olanak tanırız,

• İş performansının sürekli izlenmesi ve profesyonel kariyer planlama imkanı sunarız,

• Adil, yasal düzenlemeleri ve belirlenmiş standartları karşılayan bir çalışma ve ücretlendirme politikası güderiz,

• Çalışanlarımızı dinler, fikirlerin özgürce beyan edilebildiği, diyaloğun geliştirildiği bir iletişim modeli uygularız,

• Çalışanlarımıza güvende olduklarını hissettirir, kişisel bilgilerini koruruz,

• Çalıştığı yeri tanıma, kendini geliştirme ve eğitim hakkını önde tutarız,

• Sunduğumuz sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm çalışanlarımızın yararlanmasını sağlarız.

CREDOMUZ

BURADA HERKES ÇOK ÖZEL

İşte bu yüzden birbirimize ve misafirlerimize söz verdik!

• Burada tüm misafirlerimizi güzel sürprizlerle her zaman daha da mutlu etmeyi hedefleriz.

• Burada tüm misafirlerimize ve birbirimize ilgili ve saygılı davranırız.

• Burada misafirlerimize kendilerini her zaman evlerinde gibi hissettiririz.

• Burada misafirlerimizin ihtiyaçlarını onlardan önce fark ederiz.

• Burada büyük bir ailenin parçası olduğumuzu her zaman gururla hatırlarız.

• Burada her zaman gülümser ve doğru iletişim yöntemleri kullanırız.

• Burada misafirlerimizi çok iyi tanır, onlara isimleriyle hitap ederiz.

• Burada misafir memnuniyeti için tüm bilgiyi paylaşırız.

• Burada ayrıcalıklı olduğumuzu hisseder, misafirlerimize de her zaman ayrıcalıklı hissettiririz.

• Burada yasalara, ulusal ve uluslararası şartlara uygun hareket ederiz.

• Burada sadece güvenilir gıdalar sunarız.

• Burada çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltmayı hedefleriz.

• Burada güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluştururuz.

• Burada birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır, cinsiyet, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan bir bütün olduğumuzu biliriz.

• Burada birlikte öğrenir, birlikte gelişir, birlikte güçlenir, birlikte büyürüz!

• Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

• Bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir, ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkı koymaya çalışırız.

MİSAFİRLERİMİZE SÖZ VERİYORUZ!

• Her zaman pozitif düşünerek çözüm üreteceğimize…

• Misafirlerimize kendilerini her zaman özel hissettireceğimize…

• Misafirlerimize güvenilir, huzurlu ve rahat bir ortam sunacağımıza…

• Misafirlerimizin her türlü talebini ve sorununu kendi sorumluluğumuz olarak kabul edip çözüm üreteceğimize…

• Tüm misafirlerimize özenle hizmet sunarak Maxx Royal’de yaşadıkları günleri benzersiz kılacağımıza söz veriyoruz!

BİRBİRİMİZE SÖZ VERİYORUZ!

• Birbirimize her koşulda destek olacağımıza ve birbirimizi sahipleneceğimize…

• Misafirlerimizi mutlu etmek için birbirimize her zaman yardım edeceğimize…

• Birbirimize karşı her zaman pozitif ve hoş görülü olacağımıza…

• Birbirimize karşı dürüst, duyarlı ve saygılı olacağımıza…

• İş ortamını koruyacağımıza ve sahipleneceğimize…

• Kendimizi geliştirerek yeni şeyler öğrenmeye her zaman açık olacağımıza….

Voyage Hotels & Maxx Royal Resorts