Biz kimiz

Web sitemizin adresi: https://voymaxx.com.

Bu site, Voyage Turizm Otelcilik İşl.ve İnş.San.Tic.A.Ş. tarafindan T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. Şahsınıza ait bilgilerin gizliliğinin bizim için esas teşkil ettiğini ve bu konuda kanunen yetkili kılınan merciler dışında herhangi bir 3. şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmayacağını, teyit ve taahhüd ederiz. Sitemizdeki bağlantılar ve içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk sahiplerine aittir, gizlilik esasları bağlantıların kendi gizlilik politikalarıyla belirlenir. Bu bağlantılar nedeniyle yaşanacak herhangi bir sorundan Voyag Turizm Otelcilik İşl. ve İnş. San. Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Son güncelleme: 27 Ocak, 2019

SÖZLEŞME HAKKINDA

Aday, “Kayıt Ol” veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Voyag Turizm Otelcilik İşl.ve İnş.San.Tic.A.Ş. (“Şirket”) ile hukuki olarak bu Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) akdetmiş olur. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınızı, verilerinizin ne şekilde kullanılacağı ve bilgilendirilmeniz için Aday Aydınlatma Metni’ne bakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınızda, sitemiz içinde yer verilen Çerezler de kullanılmaktadır. Bu kapsamda ayrıca Çerez Politikamız uygulama alanı bulur.

HİZMETLERİMİZ

İşbu Sözleşme, halihazırda www.voymaxx.com alan adı veya Voymaxx cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform (“Platform”) aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler (“Hizmetler”) için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları “Aday” olarak anılacaktır.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda (“form”) verdiği Platform’da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket’in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ortaya çıkabilecek sorumluluk Adaya aittir. Aday, istediği bir zaman diliminde Platform’da yer alan özgeçmişinde güncelleme yapabilir. Aday, özgeçmişinde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder. Platform’da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu ile ilgili olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’ in, özgeçmiş oluşturma formunda (“form”) Aday tarafından verilen bilgiler ile varsa Aday tarafından Platform’a yerleştirilen özgeçmişindeki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur. Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanı için görüntülenebileceğini peşinen kabul eder.

ADAY İLE İLETİŞİM

Şirket’in aday tarafından Platform’a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan “mail almak istemiyorum” bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zarar için adaya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

Platforma aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

Şirket tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.

Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı taahhüt edersiniz.

Hesap yalnızca adaya bu nedenle;

  • Güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi;
  • Şifreyi güvende ve gizli tutmayı;
  • Hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda
  • Yasalara ve Sözleşme’ye uymayı kabul etmektedir

Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden sistem işleticisi sorumlu değildir.

Aday, Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.

Adayın, özgeçmişi dahil platformda girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.

Aday, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.

Aday, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.

Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.

Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.

Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

Referans olarak gösterine kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşılması ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğu adaya ait olup, Voyag Turizm Otelcilik İşl.ve İnş.San.Tic.A.Ş’nin bu konudaki tek yükümlülüğü, bilgilerini elde ettiği referans kişiyi, aydınlatmaktan ibarettir.

İletişim
Voyag Turizm Otelcilik İşl.ve İnş.San.Tic.A.Ş
https://voymaxx.com/iletisim
İskele Mevkii, Belek 07610A
Antalya

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verileriniz, işin görülmesi amaçlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede, sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın / yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, çalışma ve aday belirleme ile çalışanlar bakımından onlara ait bilgilerin belirlenmesi amaçlı olarak işlenmekte ve kaydedilmektedir.

Bu bilgiler yasaların gerektirdiği hallerde ve mevzuatın izin verdiği ölçüde resmi makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, iş amaçlı ve rızanıza dayalı olarak aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

(“Şirket”) tarafından bir örneği tarafıma teslim edilen ve açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin “Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninin” tamamını okudum ve anladım. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, sadece işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz, iştirakleriniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.