• YABANCI DİL BONUSLARI

    EN AZ BİR DİLİ* İYİ SEVİYEDE KONUŞABİLİYORSAN, BURADA SANA GÖRE ÇOK FIRSAT VAR!

YABANCI DİL BONUSLARI

Bizler, çalışanlarımıza gelişim fırsatı sunmanın en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunu biliyor,

çalışanlarımızın kendilerini geliştirdiklerinde yaptıkları işlerde fark yaratacaklarına ve başarılarının artacağına inanıyoruz.

Bu uygulama aracılığıyla yabancı dil seviyenize bağlı olarak değişen oranlarda bonus alma fırsatı yakalayabilirsiniz.

BONUS SEVİYELERİ

Çalışanlarımızın, konusunda uzman kurumlarca yapılan sınavlarımızda, konuşma becerileri ağırlıklı olarak seviyeleri belirlenir.

Avrupa Dil Portfolyosu ayrımı konuşma becerileri ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir. Toplamda 6 seviyenin 5’i  Bonus kapsamına alınmıştır.

A2

B1

B2

C1

C2

YABANCI DİLLER

Maxx Royal Resorts ve Voyage otellerin deavantajlar seni bekliyor!

Çalışanlarımız bildikleri dillerinin 5’inin seviyelerine göre BONUS alabilirler.

Vatandaşı olunan ülkenin dili hariç olmak üzere çalışanlarımız toplamda 6 dilin 5’inden yararlanabilmektedir.

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

ALMANCA

RUSÇA

FRANSIZCA

FLEMENKCE

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU SEVİYELERİNİN ANLAMLARI

ADP, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına dayalı bir değerlendirme sistemidir.

Bu değerlendirme sistemi, Dinleme, Okuma, Üretimsel konuşma, Karşılıklı konuşma ve Yazma becerilerine dayalı, A1,A2 (Başlangıç Düzeyi), B1,B2 (Orta Düzey) ve C1,C2 (İleri Düzey) düzeyleri olarak belirlenmiştir.

A2 Seviye

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).

Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.Can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

B1 Seviye

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest.

Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte yada okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.Can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken. Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.

B2 Seviye

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir.Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party.

Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization.

C1 Seviye

Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.Can understand a wide range of demanding, longer clauses, and recognize implicit meaning.

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.

Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.Can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.

C2 Seviye

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. Can express themselves spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.

Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation.

Duyduğu ve okuduğu herşeyi kolayca anlayabilir.Can understand with ease virtually everything heard or read.

Voyage Hotels & Maxx Royal Resorts